Our Patrons

Shri. Dattaji Meghe

Chairman-Nagar Yuvak Shikshan Sanstha

Shri. Sameerji Meghe

MLA - Hingna constituency, Nagpur
Treasurer Nagar Yuwak Shikshan Sanstha

Smt. Vrindatai Meghe

Chief Advisor (MGI)

Shri. Ravi D. Meghe

Secretary Nagar Yuwak Shikshan Sanstha

Dr. U. P. Waghe

Principal

Dr. M. M. Kshirsagar

Director (Technical) &
Advisor (MGI)